EFG Employment Survey in Croatian
 • EFG Anketa o zapošljavanju

  Cilj: Analizirati tržište rada za geologe u Europi:

  U kojim industrijama rade profesionalni geolozi? Jesu li njihove aktivnosti vezane uz njihovu obuku? Koriste li mogućnosti zapošljavanja u drugim europskim zemljama? Koje su perspektive za budućnost?

  Informacije prikupljene u ovom istraživanju korisne su za EFG, za nacionalne profesionalne udruge i za pojedinačne geologe, naše članove:

  -             Daje geolozima bolji uvid u mogućnosti zapošljavanja u Europi, pomažući im pri usmjeravanju svog obrazovanja i karijere

  -             Omogućuje profesionalnim udrugama da pružaju bolje usluge članovima, pomažući im da nađu posao i podrže mentorski program za mlade stručnjake.

  -             Pruža argumente za profesionalne udruge pri dijalogu sa sveučilištima i obrazovnim vlastima za poboljšanje obuke geologa.

  Više informacija o EFG u i naslovu EurGeol:

  https://eurogeologists.eu/

  https://eurgeoltitle.eu/

  • Spol  • Jeste li nositelj naslova europski geolog?

    
  • Državljanstvo

  • Nacionalne udruge


  • U kojoj zemlji / zemljama trenutno radite?

  • U kojoj zemlji/zemljama ste radili u posljednje 3 godine?

  • Koristite li mogućnosti zapošljavanja u drugim europskim / neeuropskim zemljama?


  • Koja je vaša akademska kvalifikacija?


  • Koja je vaša akademska kvalifikacija?

  • U kojem području ste specijalizirali pri najvišem stupnju obrazovanja?


  • Godine profesionalnog iskustva


  • Pozicija
  • Vaš trenutni radni status
 • •     Vrsta zaposlenja

 • •     Jeste li prošli određenu obuku kako biste se pripremili za vaš trenutni posao?

 • -      Ako da, je ovaj trening od:

 • •     Broj dana godišnje koje poslodavac financira za kontinuirano usavršavanje.

 • •     Koja je vaša trenutna bruto plaća za 100% radnog vremena godišnje?

 • •     Prema vašem mišljenju, je li trenutačna bruto plaća usporediva s sličnim poslovima geosciencija u vašoj zemlji?

  • Sektor rada (odgovorite samo ako radite u privatnom sektoru)
  • Sektor rada (odgovorite samo ako radite u javnom sektoru)
 • •     Jeste li promijenili sektor rada u posljednjih 5 godina?

 • •     Ako da, odakle? (odgovorite samo ako radite u privatnom sektoru)

 • •     Ako da, odakle? (odgovorite samo ako radite u javnom sektoru)
 • •     Kakva su vaša očekivanja u vezi sa situacijom na tržištu rada u vašem sektoru u bliskoj budućnosti (< 3 godine)?

 • •     Vrsta glavnog područja djelovanja

 • •            Glavna područja djelovanja
  • Jeste li promijenili područje djelovanja u posljednjih 5 godina?
 • •     Ako da, odakle?

 • •     Želite li biti informirani o ishodima ovog istraživanja?

 • Unesite svoju e-poštu ako želite biti obaviješteni o rezultatima ove ankete
 • Unesite svoje ime ako želite biti obaviješteni o rezultatu ovog istraživanja
 • Obavijest o obradi podataka

  Europska federacija geologa (EFG) prikuplja podatke koje pružate u ovom formularu kako bi proučila stopu zaposlenosti i radne uvjete u području geoznanosti u Europi u statističke svrhe.

  Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EC) br. 45/20011 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

  Prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e-mail adresa, spol, nacionalnost, članstvo u nacionalnoj udruzi, godina diplomiranja, obrazovanje, specijalnost vašeg visokog obrazovanja, godine profesionalnog iskustva, trenutačna zaposlenost, tekuća bruto godišnja plaća, područje djelatnosti, promjene područja djelovanja, zemlje u kojima ste radili i položaj.

  Primatelji vaših podataka bit će osoblje EFG-a. Vaši podaci neće se dijeliti s trećim stranama i neće se koristiti u druge svrhe osim za pripremu analize ili statistike u kojoj će vaše informacije biti prikazane kao anonimne. Tražimo vašu email adresu kako bi Vas bili u mogućnosti informirati o ishodima naše ankete u slučaju da ste zainteresirani. Vi dajete svoje podatke na dobrovoljnoj osnovi i imate izbor ne odgovoriti na određena pitanja.

  Vaši će se podaci čuvati najdulje godinu dana nakon podnošenja. Podaci će se automatski izbrisati na kraju tog razdoblja.

  Imate pravo pristupati svojim osobnim podacima i pravo na ispravljanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete ih uputiti u Ured EFG-a na info.efg@eurogeologists.eu.

¡Eso es todo amigos!

Loading...