EFG Employment Survey in Serbian
 • Анкета о запошљавању ЕФГ

  Циљ: Aнaлиза тржишта рада за геологе у Европи:

  У којим привредним гранама раде професионални геолози? Да ли су послови које обављају у складу са њиховим образовањем? Користе ли могућности запослења у другим европским земљама? Који су изгледи за будућност?

  Информације прикупљене у овој анкети ће бити од значаја за ЕФГ, национална струковна удружења геолога, и геологе - појединце, наше чланове:

  -              Геолози добијају бољи преглед могућности запослења у Европи, што ће им помоћи да оcмисле своје даље образовање и развојни пут

  -              Струковним удружњењима је омогућено да буду од веће користи својим члановима, тако што ће им помоћи да нађу послове као и у подршци програму менторства над младим стручњацима.

  -              Даје доказе струковним удружењима уз помоћ којих ће моћи да воде разговоре о образовној политици у области геологије са универзитетима и другим образовним институцијама у циљу побољшања образовних могућности за геологе.


  Више информација о ЕФГ-у и ЕурГеол наслову:

  https://eurogeologists.eu/

  https://eurgeoltitle.eu/

 • *

  Пол


 • *

  Имате ли звање ЕуроГеолога?


 • *

  Држављанство


 • *

  Национално удружење


 • У којој земљи / земљама тренутно радите?
 • У којој земљи / земљама сте радили у посљедње 3 године?
 • *

  Да ли користите могућности запошљавања у другим европским / неевропским земљама?


 • Која је ваша академска квалификација?


 • *Коју сте специјалност наставили на највишем степену?
 • Године искуства


  • Позиција
  • Тренутни статус
  • Радно време
  • Да ли сте морали посебно да се едукујете у склопу припрема за свој тренутни посао?
 • -          Ако да, да ли је овај тренинг од: 

  • Број плаћених дана годишње за стручно усавршавање.
  • Која је тренутна бруто зарада за 100% радног времена годишње (у ЕУР)?
 • Да ли је по вашем мишљењу тренутна бруто зарада упоредива са сличним пословима из геознаности у вашој земљи?

 • Сектор рада (одговорите само ако радите у приватном сектору)

 • Сектор рада (одговорите само ако радите у јавном сектору)
  • Да ли сте променили сектор у коме радите у последњих 5 година?
  • Ако да, из ког сектора? (одговорите само ако радите у приватном сектору)
  • Ако да, из ког сектора? (одговорите само ако радите у јавном сектору)
  • Која су ваша очекивања у вези ситуације на тржишту рада у блиској будућности (< 3 г.)?
  • Врста делатности
 • Главне области рада  
 • Јесте ли променили област рада у последњих 5 година?
  • Ако да, из које области?
  • Желите ли да вас обавестимо о резутатима ове анкете?
  • Унесите своје име ако желите да будете обавештени о резултату овог истраживања
  • Унесите свој емаил ако желите да будете обавештени о резултату ове анкете
 • Обавештење о обради података

  Европска федерација геолога (EFG) прикупља податке које дајете у овој анкети у циљу статистичког проучавања стопе запослености и услова рада у области гео-наука широм Европе.

   

  Ваши лични подаци се обрађују у складу са Регулативом Европске Комисије 45/20011 о заштити појединаца у смислу обраде личних података.

   

  Прикупљају се следећи лични подаци: email aдреса, пол, држављанство, чланство у националном удружењу, година дипломирања, ниво дипломе, смер на којем сте дипломирали, године стажа, тренутни статус запослења, тренутна годишња бруто плата, област рада, област рада коју сте напустили, земље у којима сте радили и позиција на којој радите.

   

  Примаоци вашег података биће особље ЕФГ. Ваши подаци неће бити дељени са трећим лицима нити ће се користити у друге сврхе осим припреме статистичке анализе у којиј ће ваши подаци бити анонимни. Молимо вас за email адресу да бисмо могли да доставимо податке о резултатима анкете ако сте заинтересовани. Своје податке дајете на добровољној бази и можете да не одговорите на нека од питања.

   

  Ваши подаци ће се чувати највише годину дана након подношења. НА крају овог периода биће аутоматски обрисани.

   

  Имате право да приступите својим личним подацима и право да измените све што је нетачно или непотпуно у њима. Ако имате питања у вези обраде ваших личних података, можете их поставити Канцеларији ЕФГ на info.efg@eurogeologists.eu.

¡Eso es todo amigos!

Loading...