EFG Employment Survey in Greek
 • Σκοπός: Η ανάλυση της αγοράς εργασίας για τους Γεωλόγους στην Ευρώπη

  Σε ποιες βιομηχανίες απορροφούνται επαγγελματικά οι γεωλόγοι; Σχετίζονται οι δραστηριότητες τους με την εκπαίδευση τους; Εκμεταλλεύονται εργασιακές ευκαιρίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Ποιες είναι οι μελλοντικές τους προοπτικές;

   

  Οι πληροφορίες  που συγκεντρώθηκαν σε αυτήν την έρευνα είναι χρήσιμες για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων, για εθνικούς επαγγελματικούς συλλόγους καθώς επίσης και για ανεξάρτητους γεωλόγους, τα μέλη μας:

   

  - Προσφέρει στους γεωλόγους μία καλύτερη εικόνα των επαγγελματικών τους ευκαιριών στην Ευρώπη, βοηθώντας τους να χτίσουν τις σπουδές τους και την καριέρα τους.

   

  -Δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματικούς συλλόγους να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη τους, βοηθώντας τους να βρουν εργασία και στηρίζοντας συμβουλευτικά προγράμματα για νέους επαγγελματίες.

   

  -Παρέχει αποδείξεις σε επαγγελματικούς οργανισμούς ώστε να επιδιώξουν την πολιτική διαλόγου με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικές αρχές βελτιώνοντας την εκπαίδευση των γεωλόγων.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EFG και τον τίτλο EurGeol:


  https://eurogeologists.eu/

  https://eurgeoltitle.eu/

  • Φύλο

  • Είστε κάτοχος του τίτλου ‘’Ευρωπαίος Γεωλόγος’’;
  • Εθνικότητα

  • Εθνικός Οργανισμός

  • Σε ποια χώρα/χώρες εργάζεστε επί του παρόντος; Αφήστε το τμήμα ανοιχτό για κείμενο

  • Σε ποια χώρα / χώρες έχετε εργαστεί τα τελευταία 3 χρόνια;
  • Χρησιμοποιείτε ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλες ευρωπαϊκές / μη ευρωπαϊκές χώρες;
  • Ποια είναι τα ακαδημαϊκά σας προσόντα;

  • Ποια ειδικότητα ακολουθήσατε στο υψηλότερο βαθμό;
  • Χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

  • Θέση
  • Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση
  • Ωράριο εργασίας
  • Λάβατε κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση προκειμένου να προετοιμαστείτε για την τωρινή σας δουλειά; 
  •       Εάν ναι, ήταν αυτή η εκπαίδευση από: 
  • Σύνολο ημερών πληρωμένες από τον εργοδότη ετησίως για την προετοιμασία σας;
  • Ποιος είναι ο τρέχων ακαθάριστος μισθός σας για 100% χρόνο εργασίας (σε ευρώ);
  • Κατά τη γνώμη σας, ο τρέχων ακαθάριστος μισθός σας είναι συγκρίσιμος με παρόμοιες θέσεις εργασίας στη γεωλογία σας στη χώρα σας?
  • Τομέας απασχόλησης (απάντηση μόνο εάν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα)
  • Τομέας απασχόλησης (απάντηση μόνο εάν εργάζεστε στο δημόσιο τομέα)
  • Έχετε αλλάξει τομέα εργασίας  τα τελευταία πέντε χρόνια;
  • Αν ναι, από πού (απάντηση μόνο εάν εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα)
  •     Αν ναι, από πού; (απάντηση μόνο εάν εργάζεστε στο δημόσιο τομέα)
  • Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας του τομέα σας στο εγγύς μέλλον (<3 έτη)
  • Βασικός τύπος δραστηριότητας 
  • Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης  (πολλαπλή επιλογή)
  •  Έχετε αλλάξει τον τομέα δραστηριότητας σας τα τελευταία πέντε χρόνια;
  • Αν ναι, από πού
  • Θα θέλατε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας;
  • Εισαγάγετε το όνομά σας αν θέλετε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας
  • Παρακαλώ εισάγετε το email σας αν θέλετε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας
 • Σημείωση περί επεξεργασίας δεδομένων:

  Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωλόγων συλλέγει δεδομένα που δίνετε σε αυτή την αίτηση για να μελετήσει το ποσοστό εργασίας και τις εργασιακές συνθήκες στο πεδίο των γεωεπιστημών της Ευρώπης για στατιστικούς σκοπούς.

   

  Τα προσωπικά σας στοιχεία επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νούμερο 45/20011 για την προστασία του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

   

  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: ηλεκτρονική διεύθυνση, φύλο, εθνικότητα, συμμετοχή σε εθνικό σύλλογο, έτος αποφοίτησης, ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ειδικότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση, τρέχων συνολικός μισθός ετησίως, πεδίο δραστηριότητας, πεδίο αλλαγής δραστηριότητας, χώρες όπου έχετε εργαστεί, και θέση.

   

  Οι αποδέκτες των στοιχείων σας θα είναι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωλόγων και δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν της προετοιμασίας μίας ανάλυσης ή στατιστικής, όπου οι προσωπικές πληροφορίες θα εμφανιστούν ανώνυμα. Η ηλεκτρονικής σας διεύθυνση ζητείται ώστε να μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την έκβαση της έρευνας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Παραχωρείτε τα στοιχεία σας οικειοθελώς και έχετε την επιλογή να μην απαντήσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

   

  Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το μέγιστο διάστημα του ενός έτους αφού τα υποβάλλετε. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος θα διαγραφούν αυτόματα.

   

  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας  και διόρθωσης οποιασδήποτε ανακρίβειας ή παράλειψης. Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Γεωλόγων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info.efg@eurogeologists.eu.  

¡Eso es todo amigos!

Loading...