12 pytań o podejmowanie decyzji

  • *

    Poniżej znajdziesz listę stwierdzeń. Zaznacz przy każdym stwierdzeniu, na ile się zgadzasz lub nie z poniższym stwierdzeniem:

    1-zdecydowanie się nie zgadzam / 2-nie zgadzam się  / 3-nie umiem powiedzieć  / 4-zgadzam się / 5-zdecydowanie się zgadzam

  • Mam jeszcze do Pani/Pana kilka pytań metryczkowych:

  • Jaki jest Pani/Pana wiek?
  • Iloma osobami zarządza Pani/Pan bezpośrednio lub pośrednio?
  • *Wielkość firmy:
  • Branża:

To wszystko!

* End page and disqualification logic can only be seen in the live survey

Loading...