EFG Employment Survey in Estonian
 • Eesmärk: Analüüsida geoloogide tööjõuturgu Euroopas:

  Millistes tööstusharudes geoloogid töötavad? Kas nende töökohad on erialased? Kas nad kasutavad töövõimalusi teistes Euroopa riikides? Millised on tuleviku väljavaated?

  Uuringus kogutud informatsioon on kasulik EFG’ile, riiklikel erialaühendustele ja nende liikmetele:

  -                      Geoloogid saavad parema ülevaate töövõimalustest Euroopas, aidates neid õpingute ja karjääri planeerimisel.

  -                      Eriala organisatsioonid saavad pakkuda paremaid teenuseid oma liikmetele, aidates neid tööleidmisel ja toetades mentorprogramme äsja ülikooli lõpetanutele.

  Annab aluse eriala organisatsioonidel jätkamaks dialoogi ülikoolidega täiustamaks õppe kvaliteeti.


  Lisateave EFG ja EurGeoli tiitli kohta:


  https://eurogeologists.eu/

  https://eurgeoltitle.eu/

  • Sugu

  • Kas sa oled  European Geologist” tiitli hoidja?

  • Kodakontsus

  • Millisese rahvuslikku ühendusse kuulute?

  • Millises riigis/riikides Te hetkel töötate?
  • Millises riigis / riikides olete viimase 3 aasta jooksul töötanud? 

  • Kas te kasutate töövõimalusi teistes Euroopa / mitte-Euroopa riikides?
  • Mis on Teie akadeemiline kraad?


  • Millist eriala te oma kõrgeimal tasemel järgisite?
  • Mitu aastat on Teil erialast töökogemust

  • Ametikoht
  • Mis on hetkel Teie tööalane staatus
  • Töökoormus
  • Kas te läbisite spetsiifilise treeningu enne kui alustasite tööd oma praeguses töökohas.
  • Mitu päeva aastas võimaldab tööandja tasustatud erialast täiendõpet
  • Mis on Teie aasta brutopalk arvestatuna täistööajale
  • Kas teie arvates on teie praegune brutopalk võrreldav sarnaste geoteaduste töökohtadega teie riigis?
  • Millises sektoris töötate (vastake ainult siis, kui töötate erasektoris)
  • Millises sektoris töötate (vastake ainult siis, kui töötate avalikus sektoris)
  • Kas olete viimase 5 aasta jooksul vahetanud töökohta
  • Kui jah siis kus te varem töötasite: (vastake ainult siis, kui töötate erasektoris)
  • Kui jah siis kus te varem töötasite: (vastake ainult siis, kui töötate avalikus sektoris)
  • Milliseks hindate sektori tööjõuturgu lähitulevikus (kuni 3 aastat)
  • Peamine tegevusvaldkond
  • Peamised tegevussuund
  • Kas olete muutnud peamist tegevussuunda viimase 5 aasta jooksul
  • Kui jah siis millise tegevussuunaga varem tegelesite:
  • Kas Te soovite saada teavet küsitluse tulemuste kohta?
  • Palun sisestage oma nimi, kui soovite saada teavet selle uuringu tulemuste kohta
  • Sisestage oma e-posti aadress, kui soovite saada teavet selle uuringu tulemuste kohta
 • Uuringuga kogutud andmete kasutamine

  Euroopa Geoloogide ühendus (EFG) kogub andmeid käesoleva vormi kaudu, et uurida statistiliselt tööhõivet ja töötingimusi geoteadustes üle Euroopa.

   

  Teie isiklikke andmeid töödeldakse vastavalt regulatsioonile (EC) No 45/20011.

  Kogutakse järgnevaid isiklikke andmeid: emaili aadress, sugu, kodakondsus, kuuluvus rahvuslikku ühendusse, lõpetamise aasta, akadeemiline taust, ülikoolihariduse suund, erialase töökogemuse kestvus, töötingimused, bruto aastapalk, tegevusvaldkond ja muutmine, millistes riikides olete töötanud ja ametikoht.

   

  Teie andmed jõuavad EFG töötajatele. Teie andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ega kasutata teistel eesmärkidel kui statistilise analüüsi koostamisel, kus Teie andmeid esitatakse anonüümselt. Me küsime Teie emaili aadressi, et Teid teavitada uuringu tulemustest juhul kui soovite seda. Te esitate andmeid vabatahtlikult ja Te võite jätta osadele küsimustele vastamata.

   

  Teie andmeid säilitatakse maksimaalselt 1 aasta jooksul pärast nende esitamist. Andmed kustutatakse automaatselt pärast perioodi lõppemist.

   

  Teil on õigus ligi pääseda enda andmetele ja parandada ebatäpsusi või lisada täiendusi. Kui teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega siis võite need edastada EFG kontorisse aadressil info.efg@eurogeologists.eu.

¡Eso es todo amigos!

Loading...