EFG Employment Survey in Český
 • EFG Průzkum zaměstnanosti

  Cíl: Analyzovat trh práce pro geologické obory v Evropě:

  V jakých průmyslových odvětvích pracují geologové? Odpovídá jejich vzdělání požadavkům jejich zaměstnání? Využívají nabídky pracovních příležitostí v jiných evropských zemích? Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

  Informace, soustředěné tímto průzkumem jsou užitečné pro Evropskou federaci geologů, pro národní profesní sdružení a pro jednotlivé geology:

  -             Dávají geologům lepší přehled o jejich pracovních možnostech v Evropě, pomáhají jim formovat jejich studium a kariéru,

  -             umožňují profesním sdružením nabídnout lepší podporu jejich členů, pomáhají jim nalézt práci a podporují mentorské programy pro mladé odborníky

  -             poskytují podklady pro vedení dialogu profesních asociací s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi pro zkvalitnění profesní výchovy a vzdělávání.

  Více informací o EFG a názvu EurGeol:

  https://eurogeologists.eu/

  https://eurgeoltitle.eu/

  • Pohlaví

  • Jste držitelem/držitelkou titulu Eurogeolog?

  • Národnost

  • Národní profesní sdružení

  • V jaké zemi/zemích v současnosti pracujete?
  • V ktorej krajine / krajinách ste pracovali za posledné 3 roky?
  • Využívate pracovné príležitosti v iných európskych / neeurópskych krajinách?

  • Jaké máte ukončené vzdělání?

  •  Akú špecialitu ste sledovali na svojom najvyššom stupni? 

  • Počet let profesní praxe

  • Pozice
  • Vaše současná pracovní situace
  • Druh pracovního úvazku
  • Absolvoval/a jste speciální školení nebo další vzdělávání pro vykonávanou činnost? 
  • Pokud ano, byl tento výcvik z:
  • Počet dnů v roce hrazených zaměstnavatelem pro další vzdělávání:
  • Aká je vaša súčasná hrubá mzda za 100% pracovného času za rok (V eurech)?
  • Je podle vašeho názoru současná hrubá mzda srovnatelná s podobnými pracovními místy ve vaší zemi?
  • Zaměstnanecký sektor (odpověď, pouze pokud pracujete v soukromém sektoru)
  • Zaměstnanecký sektor (odpověď, pouze pokud pracujete ve veřejném sektoru)
  • Změnil/a jste sektor svého působení za posledních 5 let?
  • Jestliže ano, odkud? (odpověď, pouze pokud pracujete v soukromém sektoru)
  • Jestliže ano, odkud? (odpověď, pouze pokud pracujete ve veřejném sektoru)
  • Jaká jsou Vaše očekávání ohledně situace na trhu práce ve Vašem odvětví v nejbližší době

  (< 3 roky)?

  • Hlavní oblast aktivity        (na otázku lze uvést několik odpovědí )
  • Změnil/a jste oblast svého působení za posledních 5 let?
  • Jestliže ano, odkud?
  • Chcete být informován/a o výsledcích tohoto průzkumu? 
  • Pokud chcete být informováni o výsledku tohoto průzkumu, zadejte své jméno
  • Pokud chcete být informováni o výsledku tohoto průzkumu, zadejte svůj e-mail
 • Informace o zpracování dat

  Evropská federace geologů (EFG) sbírá data, která jste poskytli v tomto formuláři, pro studii zaměstnanosti a pracovních podmínek v geovědách v Evropě pro statistické účely.

  Vaše osobní údaje jsou zpracovány ve shodě se Směrnicí (EC) No 45/20011 o ochraně osob týkající se zpracování osobních údajů.

  Jsou shromážděna tato data: e-mailová adresa, údaj o pohlaví, národnosti, členství v národním profesním sdružení, rok absolvování vysokoškolského studia, akademické okolnosti, specializace odborného studia, délka profesní praxe, současné pracovní podmínky, současná roční mzda, oblast odborné aktivity, změna odborné aktivity, země, ve které jste pracoval/a a pracovní pozice.

  Příjemcem Vašich údajů jsou zaměstnanci EFG. Vaše údaje nebudou sdíleny třetí stranou a nebudou použity pro jiné účely než pro účely analýzy nebo statistického zpracování, ve kterém Vaše údaje budou prezentovány jako anonymní. Žádáme Vás o Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás byli schopni informovat o výsledcích průzkumu, pokud Vás budou zajímat. Poskytujete své údaje dobrovolně a nemusíte na všechny otázky odpovídat.

  Vaše údaje budou uchovány po dobu maximálně jednoho roku od doby, kdy jste je poskytli. Údaje budou automaticky smazány po uplynutí tohoto období.

  Máte právo mít přístup k Vámi poskytnutým údajům a právo opravit nepřesné údaje, popřípadě doplnit chybějící osobní údaje. Pokud máte nějaké pochyby ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete je adresovat na úřad EFG: info.efg@eurogeologists.eu.

¡Eso es todo amigos!

Loading...